Türkçe
KALİTE

Kablotel, kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile şirket kültürünün ana öğesi haline getirmeyi hedefler. Bu doğrultuda tüm Kablotel çalışanları için "kalite" bir yaşam biçimidir. 

 

Amacımız, kaliteyi standart yaklaşımın dar kalıplarından kurtarıp, kültür ve felsefeyi temel çıkış noktası alarak, başta yönetim olarak tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmaktır.

 

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri sunmak ve zamanında teslim etmek.Müşteri memnuniyetini ve kalitede sürekliliği sağlamak.

 

Mevcut personeli eğiterek verimi artırmak, maliyetleri düşürmek ve çevre duyarlılığını tüm çalışanlara yaymaktır.

 

Her türlü müşteri talebi karşılayabilen, güvenilir ve sürekli olan, kaliteden ödün vermeyen sektörde öncü olan, gelişen teknolojiyi yakından takip eden,dürüstlüğe ve satış sonrası hizmete büyük önem veren, zamanı iyi planlayıp kaliteyi ön planda tutarak hızlı bir üretim sistemi uygulayan, dışa açık,uluslararası bir Türk firması olmaktadır. 

 

 Bu politikayı:

 

    Kalite, verimlilik ve yaratıcılığı sürekli artırırken maliyetleri azaltmak,

    Müşterilerimizin her yönüyle benimsediği ve tercih ettiği bir iş ortağı ve her zaman güvenilir bir firma olmak,

    Kurumsal kimliğimizi ve şirket kültürümüzü sürekli geliştirmek,

    Hatalar oluşmadan önlemek, üretimin ilk seferde ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

    Tedarikçilerimiz ile yakın işbirliği yapmak ve yardımcı olmak,

    Kalite hedeflerine yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

    Ürün emniyetini sağlamak, müşteri ve çalışanlarımıza yönelik riskleri en aza indirmek,

    Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, yasal gerekliliklere uygun ürün üretmek,

    Çalışanlarımızın yetkinliğini ve sürekli gelişmemize bilinçli katılımını sağlamak,

    Bütün bu çalışmalarda, şirketimizin karlılık hedeflerini gözetmek,

 

suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.

Politikamızın gereği olarak “Yönetim Sistemimizi” tüm kuralları ile uygulamayı taahhüt ederiz.

 

 

Çevre Politikamız

 

 

Görevimiz,

 
ISO 14001 çevre yönetim sistemi ile, yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkiyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevre ve insan sağlığını koruyan tedbirleri almak ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaktır.

 

 Hedefimiz,

 
Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca Kablotel kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmek ve iş güvenliğini sağlamaktır.

 

Çevre Politikamız,

 
Esas olarak çevreye ve insana saygıdır. Bu politikayı:
Çalışanlarımız için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını, ISO 14001 kalite sistemine uygun olarak sürekli iyileştirmek,
Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek,
Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak,
Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak,
 Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “Kablotel Çevre Hedeflerine” uygun olarak azaltmak,
Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek,
Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak,
Tedarikçilerimizle çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak,
Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak,
 Kablotel üst yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen ISO 14001 çevre yönetim sistemimizi, çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen, kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen Kablotel çevre hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak, suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.
 

 

 

ULAŞIM KANALLARI :

Telefon : +90 (216) 442 63 11

Fax : +90 (216) 442 63 12

info@kablotel.com

İstanbul

Design By Signera Ajans
© Copyright 2012, Kablotel All rights reserved
Bu site Google Chrome Dostudur.